موارد یافت شده ۲ مورد
  • غذا ساز

غذاساز MK-F800

پنج منوی اتوماتیک از پیش تعیین شده با دکمه چرخشی و لمسی

۲۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال

غذاساز MK-F500

33 نوع حالت متنوع با محفظه بادوام تریتان

۲۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال