درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

با توجه به هدف توسعه خدمت رسانی به مشتریان آژند سرویس، متخصصینی که درخواست همکاری با سیستم آژند سرویس را دارند، می توانند با ایجاد درخواست در وب سایت آژند سرویس اعلام همکاری نمایند و پس از بررسی درخواست توسط واحد امور نمایندگان با توجه به نیاز نمایندگی در منطقه جغرافیایی اعلام شده، با متقاضی تماس گرفته شود.